Работы отдела научно-исследовательских работ и горноагробиоразнообразия Иле-Алатауского государственного национального природного парка за июль текущего года

12.09.2022

 

Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ғылыми-зерттеу жұмыстары және таулыагробиоалуантүрлілік бөлімінің ағымдағы жылдың шілде айындағы атқарылған жұмыстары

1.Экологиялық курьер газетіне «Тау орманында гуілдеген дауысымен баурайтын құстар» танымдық мақала жіберілді.                             

2.Фейсбук желісіне мәліметтер қойылды.

3.Ұлттық парк шатқалдарына шілде айында 7-рет далалық жұмыстар жүргізілді. Оның 4-еуі өсімдіктер дүниесіне мониторинг жүргізуге, 3-еуі жануарлар дүниесіне мониторинг жүргізуге.

4. «Хабар», «24 KZ» телеарналарына «Іле-Алатау МҰТП шатқалдарында мотокөліктердің жүруін реттеу туралы» сұхбат берілді.

5. «Өсімдік қорғау және карантин ғылыми институты мамандарымен» бірлесіп ғылыми әріптестік келісімшарт негізінде Ұлттық парк аумағындағы орман зиянкестеріне орманпотологиялық зертеу жұмыстары жүргізілуде.

6. Зоология институтымен ғылыми әріптестік келісімшарт негізінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Phd докторанты Н.Бижановамен бірлесіп ҚР қызыл кітабына кіретін түркістан сілеусінінің таралуы туралы халықаралық ғылыми журналға ғылыми мақала шықты.

7.Ұлттық парк филиалдарындағы арнаулы орындарға жануарлар дүниесіне фотоқақпандар орнатылды.

8. Ағымдағы жұмыстар (хаттарға жауап,т.б)

Работы отдела научно-исследовательских работ и горноагробиоразнообразия Иле-Алатауского государственного национального природного парка за июль текущего года

1. В газету «Экологический курьер» была направлена познавательная статья «Тау орманында гуілдеген дауысымен баурайтын құстар».

2. Выложены данные в сеть Фейсбука.

 3. В ущельях национального парка в июле 7 раз проводились полевые работы. Из них 4-на мониторинг растительного мира, 3-на мониторинг животного мира.

4. Телеканалам "Хабар", "24 KZ" было дано интервью «О регулировании движения мототранспорта в ущельях Иле-Алатауского ГНПП".

5. Совместно со специалистами «Научного института защиты и карантина растений " на основании договора научного сотрудничества проводятся лесопатологические исследования вредителей леса на территории национального парка.

6. На основании договора научного сотрудничества с Институтом зоологии совместно с докторантом Phd КазНУ им.Аль-Фараби Н. Бижановой была опубликована научная статья в международном научном журнале о распространении Туркестанской рыси, занесенной в Красную книгу РК.

7. В филиалах Национального парка на специальных местах установлены фотоловушки животного мира.

8. Текущие работы (ответ на письмо и т.д.)